Trygghet och trivsel

Innemiljön är anpassad efter barnens behov. Allting är tillgängligt och synligt i barnens höjd. Barnen mår bra när de känner att de kan påverka sin egen vardag genom att allt är tillgängligt och inbjudande.

Vi har delat in rummen i olika mötesplatser. Leksaker, text, bild och böcker till varje station kan vidareutveckla leken. Barnen lär sig av varandra. Barnen ska tycka det är roligt att komma till Gräshoppan och känna glädje under dagen.

Vi låter ett demokratiskt synsätt genomsyra verksamheten. Läroplanen säger att förskolan ska ge barnen möjlighet till förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Utveckla sin förmåga att handla efter demokratiska principer och ha inflytande över sin vardag. Barnen får göra egna val och påverka verksamheten. Ett exempel är när våra barn började prata mycket om hajar och krokodiler, spindlar och apor med stor entusiam och nyfikenhet.Var bor de? Hur ser de ut? Finns de i Sverige? Vad äter de? Är de stora? Är de farliga? Ja, frågorna var många.

Vi tog fram bilder och fakta, via både böcker och data. De djur som fångade och fascinerade barnen mest var hajar och krokodiler. Var kan man få se dem? Jo, på Helsingborgs Tropikarium!

Vi delade in gruppen i två mindre grupper och begav oss dit. Där kunde vi se dem på nära håll och det var spännande. Efter vårt besök har intresset för hajar fortsatt och nu ”bygger” en del av förskolans barn sin egen haj.