På avdelningen

Vårt arbete med barnen genomsyras av nyfikenhet och fantasi. Tillsammans upptäcker vi saker med barnen och lyssnar på deras frågor som sedan leder oss vidare i temat. Barnen får då en bättre självkänsla och blir medvetna om sitt eget lärande.

Vi arbetar aktivt med språk och matematik. Genom böcker och drama återupplever och bearbetar vi händelser. Barnen har möjlighet att i vår ateljé måla och skapa för att få ny förståelse. Vi använder alla våra sinnen för att ta till oss ny kunskap.

Vi spelar mycket musik på Gräshoppan. I musikrummet har vi en elgitarr, två micar och förstärkare, förutom tamburiner, maraccas och andra roliga rytmintrument. Varje vecka utser vi Veckans Musiker som blir väldokumenterad både med text, bild och ljudfiler.

Vi vill lära våra barn samförstånd, ömsesidig respekt och turordning. Alla barn ska känna sig trygga och sedda i gruppen och på förskolan. Vår innemiljö är anpassad efter barnens behov. Vi har delat in rummen i olika mötesplatser, där leksaker, texter, bilder och böcker kan vidareutveckla leken.

Vi arbetar även med jämställdhet och demokrati. Alla barn har rätt att prova på olika roller och intressen för att kunna utvecklas till starka och trygga individer, oavsett om de är flickor eller pojkar. I entrén har vi en demokratitavla, där vi sätter upp bilder som kan inspirera både föräldrar, barn och pedagoger till tankar och samtal om demokrati. Bilder som barnen fastnat för läggs i deras portfolios, när de ska bytas ut.

Temaarbete

Vårt arbete med barnen genomsyras av nyfikenhet och fantasi. Tillsammans upptäcker vi saker med barnen och lyssnar på deras frågor som sedan leder oss vidare i temat. Barnen får då en bättre självkänsla och blir medvetna om sitt eget lärande.

Vi arbetar aktivt med språket och matematik. Genom böcker och drama återupplever och bearbetar vi händelser. Barnen har möjlighet att i vår ateljé måla och skapa för att få ny förståelse. Vi använder alla våra sinnen för att ta till oss ny kunskap.

Alla barn ska känna sig trygga och sedda i gruppen och på förskolan.