Barnets utveckling

Vi använder oss av olika verktyg för att följa ditt barns utveckling.

Vi dokumenterar bland annat barnens utveckling och lärande genom bild och text i en så kallad portfoliopärm. Här kan barnen sedan följa sina framsteg. Genom dokumentationen hjälper vi även barnen att själva berätta om sin vardag. De är hela tiden med i skapandet av sin portfolio.

Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad han eller hon lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per termin har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Här gör vi tillsammans upp en personlig utvecklingsplan, IUP, för ditt barn. I den står det vilka mål som förskolan ska arbeta mot när det gäller ditt barn. Det är för att vi enkelt ska kunna följa barnet under hela skol- och förskoletiden.