Grön flagg

Vi på Gräshoppans förskola arbetar mycket med miljö och hållbar utveckling. Det har gjort att förskolan nu har blivit miljöcertifierad med Grön flagg. Det är en utmärkelse som visar att vi har gjort miljöarbetet till en naturlig del av utbildningen. Och det är vi mycket stolta över!

Grön flagg är ett projekt som drivs av Håll Sverige Rent. Alla skolor och förskolor som deltar i projektet måste kontinuerligt rapportera om sitt miljöarbete genom text och bild. Om arbetet godkänns får förskolan en grön flagga som hissas på gården. Miljöarbetet måste sedan fortsätta, annars kan skolan förlora sin gröna flagga och sitt miljöcertifikat.