Månadens experiment

Vi har under augusti månad observerat att våra barn varit nyfikna på och använt gunghästen mycket. De har experimenterat hur många olika sätt man kan använda den på.

Vi bestämde oss för att undersöka gunghästen lite närmare tillsammans med barnen, för att hjälpa dem att sätta ord på sina erfarenheter.

P6040329_grashoppan_gunghast_nyhetsbild_230x155  IMG_1618_grashoppan_gunghast_nyhetsbild_230x155

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter enligt läroplanen.

Vi tog in gunghästen och provade att sitta en, två och tre barn. Vi arbetade med orden tung, lätt, balans och jämvikt.

IMG_1614_grashoppan_gunghast_nyhetsbild_230x155  IMG_1266_grashoppan_gunghast_nyhetsbild_230x155