Du som vårdnadshavare

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Genom ett nära samarbete skapar vi de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

Tillsammans följer vi upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever tillsammans med oss på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla för ditt barns utveckling och lärande.

Genom att involvera dig som förälder i förskolans arbete, ser vi till skapa en brygga för barnet mellan förskola – hem.

Vi synliggör verksamheten och lärandet

På Gräshoppans förskola  har vi en mängd olika sätt att informera dig som förälder. Vi skriver månadsbrev, ledningsbrev och berättar om dagens aktiviteter på anslagstavlor och veckokalendrar på avdelningarna. Du kan också följa ditt barns lärande genom dokumentation på väggarna eller via vårt Instagram-konto.

Vi dokumenterar tillsammans med barnen. Varje barn skapar sin egen bok där det dagliga lärandet synliggörs med video, foto och text. Boken skapas i appen ”Book Creator” tillsammans med barnen. Böckerna fungerar både som barnens egen dokumentation och som pedagogisk dokumentation.

Genom vårt digitala forum Fronter kan du följa ditt barns utveckling och lärande – både individuellt och i grupp. Du får också annan viktig information om verksamheten i Fronter.

Samverkan med vårdnadshavare

Varje höst bjuds alla vårdnadshavare på föräldraträff  då vi tillsammans går igenom förskolans mål och verksamhet. En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal gällande ditt barns utveckling och lärande. Barnets egen bok fungerar som underlag för samtalet.