Gräshoppans förskola i Helsingborg

På Gräshoppans förskola är vi fyra pedagoger och ett gäng härliga barn. Ett demokratiskt synsätt genomsyrar vår verksamhet genom att barnen får påverka och göra egna val. Barnen mår bra när de känner att de kan påverka sin egen vardag genom att allt är tillgängligt och inbjudande. Alla ska tycka det är roligt att komma till oss och känna glädje under dagen.